ÀREES D’ACTUACIÓ

DESEMVOLUPAMENT COMUNITARI

Desenvolupament sostenible, energia i medi ambient

toggle_1

A Mbolo entenem el desenvolupament com un procés compartit. Partint de l’anàlisi de les necessitats o les demandes de la comunitat, involucrant a tots els actors implicats per tal de donar respostes efectives que millorin la qualitat de vida de la població.

Dintre d’aquest àmbit hem desenvolupat els següents projectes:

– Millora de la qualitat de vida de les dones de Tujereng: construcció d’un molí de gra, amb la col·laboració de Sanchaba Kambeng Kafo (associació local de dones).

– Construcció d’un punt d’abastiment d’aigua de boca i reg per a la comunitat de Giracumu (Cassamance, Senegal).

– Habilitació d’un punt d’aigua amb energia fotovoltaica per al barri de Jamissa de Brikama (Gambia).

– Generating community development alternatives for women empowerment against FGM in the Gambia

– Microcrèdits.

SALUD

SALUD

toggle_1

La promoció de la salut, tant en l’àmbit comunitari com individual, és una de les nostres prioritats.

Volem contribuir a reduir la manca de recursos sanitaris, materials i humans, oferint material sanitari i formació als professionals de la salut per a fomentar la prevenció en hàbits saludables. Una persona pobre emmalalteix molt més i l’enfermetat, la fa ser cada vegada més pobre. Actuem, per aturar aquest cercle amb els següents projectes executats:

– Enviament i distribució de materials sanitaris i farmacèutics a centres de salut i hospitals a Gambia.

– Programa d’enfortiment de l’Hospital de Bansang mitjançant formació pels professionals i dotació de material.

Creiem que l’educació per a la salut, la sensibilització i la prevenció són claus a l’hora de millorar la qualitat de vida de les comunitats. Intentem contribuir amb els següents programes:

– Creació d’una cançó per a Cruz Roja Espanyola per a la prevenció de la malària a Moçambic, Tanzània i Guinea.

– Generant alternatives econòmiques i educant en salut a dones que han patit mutilació genital femenina i que són susceptibles de practicar-la a les seves filles.

– Taller setmanal de prevenció en salut al centre ocupacional Fandema.

– Historia i seguiment clínic de les beneficiaries del centre ocupacional Fandema.

– Taller setmanal de ioga al centre ocupacional Fandema.

– Curs intensiu de salut postural al centre ocupacional Fandema (3 edicions).

EDUCACIÓ

EDUCACIÓ

toggle_1

L’educació és una eina bàsica en el desenvolupament de les comunitats i fa d’aquest desenvolupament quelcom sostenible. Volem formar persones responsables, actives i creatives,
compromeses en el creixement de les seves comunitats.

Per tal de fer accessible aquesta formació col·laborem mitjançant:

Donació de materials

– Accés a les noves tecnologies de la informació i informàtica en centres educatius
(Darsilami y Bottrop High School) de Gambia
– Enviament de materials de suport educatiu a escoles i instituts de Gambia.

Formació i capacitació per a professionals

– Programa d’enfortiment de l’Hospital de Bansang
– Curs de cooperació al desenvolupament
– Tallers de formació en l’ús del paquet office
– Taller en gestió de negocis
– Taller en gestió de microcrèdits
– Curs de formació de formadors, especialitzat en gestió del temps i recursos
– Curs de gestió de cicle de projectes

Activitats i formacions organitzades per a les comunitats
A FANDEMA, centre de formació i ocupació per a dones a Tujereng centrem bona part de les nostres accions formatives:

Educació bàsica:

– Alfabetització (2 nivells)
– Anglès (3 nivells)
– Informàtica (2 nivells)
– Formació ocupacional:
– Formació en agricultura ecològica
– Costura
– Tie-dye (estampats i tints africans en tela)
– Manualitats i artesania
– Cosmètica
– Taller de disseny per a les alumnes de costura i manualitats, dintre del projecte The Big Idea
– Formació de formadores (formació en anglès, informàtica, habilitats socials i metodologia
educativa per a les primeres estudiants de Fandema que han d’esdevenir formadores de les noves generacions de beneficiaries)
– Formació transversal:
– Taller setmanal en gestió de negocis i emprenedoria
– Taller setmanal de desenvolupament i interculturalitat
– Taller setmanal de prevenció en salut

DESEMBOLUPAMENT SOSTENIBLE, ENERGIA I MEDI AMBIENT.

DESEMBOLUPAMENT SOSTENIBLE, ENERGIA I MEDI AMBIENT

toggle_1

LLa disponibilitat i l’accés a l’energia té un impacte directe en la qualitat de vida de les poblacions. En un entorn totalment depenent dels combustibles fòssils i amb un accés irregular i poc fiable a l’electricitat, l’aposta per alternatives netes, fiables i sostenibles es converteix en una necessitat.

A Mbolo, apostem definitivament per les energies renovables i per formes de construcció sostenibles, recuperant materials tradicionals i reduint la dependència a materials i combustibles importats i poc sostenibles.

Si bé generen pocs residus, d’aquests se’n poden treure un segon ús (com en les activitats formatives d’arts en craft de Fandema) o poder fer que del residu orgànic esdevingui un preuat recurs (l’adob) mitjançant la formació en gestió de residus.

Treballem en:

– Habilitació d’un punt d’aigua amb energia fotovoltaica per al barri de Jamissa de Brikama, (Gambia), 2008.
– Construcció ecològica i recuperació de materials tradicionals a l’edifici del centre ocupacional Fandema.
– Instal·lació de plaques fotovoltaiques a l’edifici de Fandema per proveir electricitat i bombeig d’aigua.
– Taller en gestió de residus
– Taller en autocompostatge
– GEF UNIDO

TURISME RESPONSABLE

TURISME RESPONSABLE

toggle_1

A Mbolo apostem pel turisme responsable, entès com el respecte cap a les comunitats, la cultura i el medi ambient del país que es visita.

Volem fomentar l’intercanvi entre els viatgers i les comunitats d’acollida, fent-los participar en el dia a dia del poble africà d’una manera respectuosa i alhora apropant el contacte amb altres cultures a la població local a través de Sambou Kunda.