PROJECTES

FANDEMA

FANDEMA

“L’educació és imprescindible per lluitar contra la pobresa i assolir un desenvolupament sostenible perquè contribueix a augmentar l’esperança de vida i millorar la salut de la població, afavorei el creixemnt econòmic, la distribució de la riquesa i permet la participació ciutadana en la vida pública”.
Campanya Mundial per a l’Educació.

774 milions de persones són analfabetes, dos terços són dones i 3 de cada 4 viuen en regions d’Àfrica subsahariana, est i sud d’Asia i països Àrabs.

toggle_1

CENTRE DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ PER A DONES A TUJERENG

Any:

2009 – (projecte en curs)

Àrees d’actuació:

Educació, desenvolupament comunitari, salut, medi ambient i energies renovables, turisme responsable

Execució:

Mbolo Association i Associació Solidança

Pressupost:

88.180€ (de 2009 a 2011)

Descripció:

Fandema treballa amb dones de 18 a 65 anys, especialment amb aquelles que mai han anat a l’escola o la van abandonar molt d’hora i volen millorar la seva qualitat de vida.

S’ofereix formació en educació bàsica, ocupacional i transversal per tal d’ajudar en el desenvolupament econòmic de la comunitat.

La formació ocupacional crea llocs de treball i produeix materials per a contribuir a l’autosostenibilitat del projecte.

El projecte està orientat a:

Millorar l’educació bàsica de les dones.

Crear llocs de treball, oportunitats de negoci i formar emprenedores.

Apoderar a les dones dintre de la comunitat.

Finançat:

Ajuntament Sant Joan Despí, Ajuntament de Torrelles de Llobregat, Ajuntament d’Alella, Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Associació Solidança, Associació de dones Pla de les Bruixes, Fundació Roviralta, Sant Just Solidari, GEF-UNIDO, Azimut Sud, Ruw, Obra social Caja Sabadell, DHL, Spanair, Barcelona Acció Solidària, The big Idea; Vistek, Agència de viatges Terres Llunyanes, AERESS, Ambilamp, Àrea Metropolitana de Barcelona, Ministeri d’Energia, National Environmental Agency, Oceantrade, Escol Arquitectura La Salle, Strode College i donacions particular.

ALTRES PROJECTES

Els projectes es realitzen conjuntament entre Solidança i Àfrica Mbolo: la primera entitat disposa d’un major infraestructura administrativa i logística, y la segona té un gran conceixemnet de la zona on es desenvolupen els projectes. L’execucuó dels projectes corre a càrrec d’Mbolo Association.

Millora de la qualitat de vida de les dones de: construcció d’un molí de gra.

Any:

2007-2008 (projecte finalitzat)

Pressupost:

6.000€

Finançat:

Ajuntament de Torrelles de Llobregat dins del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

Execució:

Conjuntament amb Associació de dones Pla de les Bruixes, Tres Tombs Torrelles de Llobregat i Sanchaba Kambeng Kafo (associació de dones de Tujereng).

Descripció:

Es detecta que el temps empleat per les dones en el processament de gra per a farines és extremadament alt i no compensa econòmicament si ho comparem amb la compra de farina processada.

Per tal de preservar els cultius locals i reduir la dependència alimentària, és demana la col·laboració per construir un molí de gra que permeti reduir el temps dedicat al processament de farines.

L’associació Pla de les Bruixes, de Torrelles de Llobregat organitza una recollida de fons com també presenta el projecte a l’ajuntament del municipi que el financia amb un seguiment a través del Fons Català de Cooperació al Desemvolupament. Això permet inaugurar el molí de gra a la comunitat de Tujereng a l’agost de 2007 amb epresentants de l’associació de dones.

Construcció d’un punt d’abastiment d’aigua de boca i reg per a la comunitat de Giracumu (Cassamance, Senegal).

Any:

2009-2010 (projecte finalitzat)

Àrea d’actuació.

desenvolupament comunitari i salut.

Execució:

Mbolo Association.

Pressupost:

7500€

Finançat:

privada, particular arrel de viatge amb Mbolo Association i Sambou Kunda.

Descripció:

A la comunitat senegalesa de Giracumu, a la Cassamance, els pous s’assequen periòdicament donant lloc a l’expansió de diferents malalties i fent molt difícil una activitat agrícola continuada.

A arrel d’un viatge amb Sambou Kunda on es visita Giracumu, una dels viatgers decideix finançar la iniciativa de construcció d’un punt d’abastiment d’aigua que garanteix l’aigua de boca i de reg durant tot l’any a Giracumu.

Habilitació d’un punt d’aigua amb energia fotovoltaica per al barri de Jamissa de Brikama, (Gambia).

Any:

2008 (projecte finalitzat)

Àrea d’actuació.

Desenvolupament comunitari, salut, medi ambient i energies renovables.

Execució:

Mbolo Association.

Pressupost:

5500€

Finançat:

Privada

Descripció:

Al barri de Jamissa de la ciutat de Brikama (tercera ciutat en població de Gàmbia) no hi arriba l’abastiment d’aigua potable i la població recorre a l’aigua dels pous oberts que sovint no és potable, és fàcilment contaminable i sovint comporta tota mena de malalties associades. Alhora les dones i nens inverteixen gran part del seu temps diari a la recollida i transport de l’aigua per a la cuina, higiene diària, etc.

Es decideix construir un punt d’aigua potable per a els veïns del barri bombejada amb energia fotovoltaica per a garantir la sostenibilitat del projecte i reduir la possibilitat de contaminació, molt més elevada en els pous oberts.

Cançó per a Cruz Roja Espanyola per a la prevenció de la malària a Moçambic, Tanzània i Guinea.

Any:

2008 (projecte finalitzat)

Àrea d’actuació.

Salud i educació

Execució:

Tveo i Mbolo Association.

Col·laboració:

Mbolo Association

Descripció:

Creu Roja engega una campanya per demostrar i sensibilitzar a la població, que l’ús de mosquiteres impregnades redueix considerablement la prevalença de la malària.

Es detecta, que la donació de mosquiteres no és suficient, sinó que s’ha de sensibilitzar a la població en l’ús i monitoritzar la implementació de les mesures.

Mbolo col•labora a la sensibilització fent la música, lletra i registrament de veu de la cançó que acompanya el vídeo i amb el qual es difondrà la campanya a diferents països africans.

Accés a les noves tecnologies de la informació i informàtica en centres educatius (Darsilami i Bottrop High School) de Gambia.

Any:

2009-2010 (projecte finalitzat)

Àrea d’actuació.

educació i mediambient i energies renovables.

Execució:

Mbolo Association i Associació Solidança.

Pressupost:

5675€

Finançat:

Ajuntament Sant Joan Despí i Consell dels Infants de Sant Joan Despí.

Descripció:

Darsilami és una petita comunitat rural gambiana, molt propera a la frontera amb Senegal. L’escola rural no disposa d’electricitat ni de cap tipus de material informàtic.

Mbolo canalitza la donació i instal•lació de 5 ordinadors per l’aula d’informàtica i del sistema fotovoltaic que els ha de permetre tenir electricitat a l’escola per així poder incorporar les noves tecnologies de la informació en el currículum escolar.

Bottrop High School és l’institut de secundària de Brikama. Mbolo col•labora en endegar una aula oberta de d’accés a les noves tecnologies per a la comunitat d’estudiants amb la instal•lació de 10 ordinadors i un servidor.

Enviament de materials de suport a l’educació i sanitaris amb col·laboració amb DHL.

Any:

Des de 2005.(projecte finalitzat)

Àrea d’actuació.

salut i educació.

Execució:

Conjuntament amb Esplai Arc de Sant Martí (Torrelles de Llobregat), Associació Solidança, DHL, Farmàcia Torrelles, Farmàcia Yuste, Farmàcia Vilanova i la Geltrú com la Farmàcia de l’Hospital Vilanova i la Geltrú.

Pressupost:

acord col·laboració treballadors/es DHL.

Finançat:

Donacions.

Descripció:

La col•laboració amb DHL ha permès fer arribar a diferents comunitats gambianes i senegaleses medicines i material escolar recollit per diverses farmàcies catalanes, l’esplai Arc de Sant Martí i l’Associació Solidança.

Programa d’enfortiment de l’Hospital de Bansang.

Any:

Des de 2005.

Àrea d’actuació.

salut i educació.

Execució:

Mbolo Association.

Pressupost:

Finançat:

col·laboració en espècie a través de l’enviament de materials i professionals voluntaris per a la formació.

Descripció:

La col•laboració amb l’Hospital de Bansang (hospital de referència de l’interior de Gàmbia) ha significat l’estada de tres especialistes en diferents àmbits (infermeria, tècnic en radiodiagnòstic i salut pública i tuberculosi) per assessorar i formar als professionals de l’hospital i l’enviament de materials mèdics i farmacèutics diversos.

Mbolo canalitza a professionals del sector sanitari, tant facultatius com no, per a poder realitzar estades de voluntariat formatiu al personal de l’Hospital de Bansang.

Generant alternatives de desenvolupament comunitari per apoderar dones contra la mutilació genital femenina a Gambia.

Any:

2011 (projecte finalitzat)

Àrea d’actuació.

desenvolupament comunitari, salut i educació.

Execució:

Yolocamba Solidaridad, Yolocamba Solidarity i Mbolo Association (Mbolo realitza el resultat 4 del projecte).

Pressupost:

Global 151.217 € i el R4, 37.727€.

Finançat:

Comunidad Autónoma de Madrid.

Descripció:

Dintre del projecte de l’entitat Yolocamba Solidaridad que aposta per generar alternatives de desenvolupament comunitari contra la mutilació genital femenina(MGF) , Mbolo es fa càrrec del resultat final del projecte, la generació d’alternatives sociolaborals per a dones que han patit la MGF o són susceptibles de practicar-la a les seves filles.

Des de Mbolo, dintre del projecte Fandema, es desenvolupen cursos de formació ocupacional i emprenedoria que han d’ajudar a generar alternatives per a aquestes dones.