PRESENTACIÓ

PRESENTACIÓ

toggle_1

PRESENTACIÓ

Mbolo Association és una entitat sense ànim de lucre i laica amb seu a Gàmbia que actua com a delegació d’Àfrica Mbolo per Gàmbia i Senegal. Mbolo, que significa amb wolof Unió, representa la sinèrgia de tothom per a treballar en comú vers un desenvolupament social, humà i sostenible de les comunitats amb respecte cultural, social i ambiental.

Àfrica Mbolo, creada el 2003, és una associació mixta, composada per immigrants de Gambia i Senegal i catalans que han visitat Àfrica, compromesos per treballar conjuntament per un desenvolupament d’aquestes comunitats sota els principis de respecte, autonomia, participació de base i sostenibilitat. Paral·lelament, es reforça així, la integració dels immigrants africans a les localitats d’acollida.


MISIÓ Y VISIÓ

toggle_1

MISIÓ Y VISIÓ

Acompanyar, enfortir i apoderar les apostes de desenvolupament de les comunitats i col•lectius vulnerables de Gàmbia i Senegal, apostant per estratègies de desenvolupament sostenible, igualtat de gènere, participació ciutadana i codesenvolupament, a través d’actuacions d’educació, sanitat i desenvolupament comunitari, per reduir la pobresa i les desigualtats Nord-Sud.

A Mbolo volem esdevenir entitat de referència en l’àmbit de la cooperació internacional pel desenvolupament des de la feina de codesenvolupament i formació adaptada a les necessitats a Gambia i Senegal. 

VALORS Y PRINCIPIS

toggle_1

VALORS Y PRINCIPIS

Actuación y intervención respetuosa y responsable basada en las necesidades detectadas en las comunidades.

  1. 1. Gestió eficaç, eficient i transparent
  2. 2. Desenvolupament sostenible i humà
  3. 3. Sensibilització, difusió i educació
  4. 4. Cooperació i treball en xarxa

OBJETIUS

toggle_1

OBJETIUS

L’acció de Mbolo Association es concreta en els següents objectius:

Promoure el desenvolupament sostenible, humà i social de les comunitats, i en especial de col·lectius vulnerables de Gàmbia i Senegal mitjançant l’enfortiment de les capacitats dels beneficiaris, respectant la seva cultura, comunitat, génera i drets humans.

Col·laborar amb les entitats locals per a un desenvolupament sostenible d’Àfrica.

Difondre la cultura africana a Espanya i també dels ciutadans del nord mitjançant viatge solidaros a Gàmbia i Senegal.

Fomentar el treball en xarxa.

EQUIP

EQUIP

toggle_1

JUNTA DIRECTIVA

MANTENIMENT
COMUNICACIÓ
ADMINISTRACIÓ
Secretariat
Comptabilitat
Planificació i Projectas

RECURSOS HUMANS
VOLUNTARIAD
AREAS D’ACTUACIÓN